Back to petition

To: The House of Representatives and the Auckland Council Governing Body

Toitū te whenua! #ProtectIhumaatao!

Reason for signing

  • Whatungarongaro te tangata, toitū te whenua. Tiakina ō tātou whenua motuhake ahakoa te aha. Koinei te take e tautokohia ana tēnei kaupapa e au.